Skip to main content

Kto może przeprowadzać szkolenie BHP?

Kursy BHP są jednymi z najstotniejszych szkoleń, jakie pracownik musi odbyć przed przystąpieniem do wykonywania zawodu w nowej firmie. Bez dostatecznej znajomości odpowiednich przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik nie powinien zostać dopuszczony do pełnienia zadań na powierzonym stanowisku. Wspomniane kursy, to także kompendium wiedzy dla pracownika, o prawach, o których większości być może nie miał pojęcia.

Czym charakteryzują się kursy BHP?

Na kursy BHP składają się szkolenia wstępne, które są pierwszymi szkoleniami dla nowo przyjętego pracownika oraz szkolenia okresowe. O ile wspomniane kursy wstępne to bardziej ogólny a potem stanowiskowy instruktaż, mający na celu wprowadzenie pracownika w prawa, obowiązki i odpowiednie zachowanie ostrożności w miejscu pracy, tak szkolenie okresowe jest niejako uzupełnieniem i utrwaleniem wcześniej nabytej wiedzy. Odbywa się ono, w zależności od stanowiska, raz na rok, raz na 5 lat lub w częstotliwości, co 6 lat.

„BHP-owiec” upoważniony do przeprowadzania szkoleń

Szkolenia BHP z pozoru gromadzą wiedzę, którą wydawałoby się ma większość z nas. Nic bardziej mylnego. Osoba przeprowadzająca takie instruktaże jest wysoko wykwalifikowana i ma na swoim koncie ukończenie wielu kursów, w tym przygotowanie dydaktyczne, odpowiednią wiedzę merytoryczną w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także doświadczenie zawodowe i dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktu z odbywającym szkolenie. Dodatkowo, każda placówka zajmująca się takimi kursami powinna być wyposażona w szczegółowy program szkolenia, grono kompetentnych wykładowców, materiały dydaktyczne,a także odpowiednią przestrzeń do przeprowadzania szkoleń.

Jak widać, szkolenia BHP są niezmiernie ważne. Dlatego tak bardzo istotnym jest to, aby znaleźć osobę, która przeprowadzi wszystkie wykłady z należytą ostrożnością, kompetentnie i bez błędów merytorycznych właśnie po to, by w odpowiedni i bezpieczny sposób przygotować pracownika do wykonywania swoich obowiązków.