Skip to main content

Ilość dni urlopowych a staż pracy

Jesteś nowym pracownikiem, pracujesz już ponad rok na umowę o pracę, a może masz umowę na czas nieokreślony, ale wciąż nie wiesz ile dni urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje? Zostań z nami i dowiedz się tego, na jak długie wakacje możesz pozwolić sobie już w przyszłym roku.

Według kodeksu pracy, wszystkim tym, którzy są zatrudnieni od mniej niż 10 lat przysługuje prawo do 20 dni urlopowych w roku. Jednak samo zatrudnienie tutaj rozumie się nie tylko przez fizyczną pracę w pełnym wymiarze godzin w jednej placówce. W liczbę lat pracy wlicza się także okres nauki, w tym skończone studia, które dają nam aż 8 lat do staży pracy, czas, w którym dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, a także m.in. pobierała urlop bezpłatny, pełniła służbę wojskową, a nawet służbę policyjną.

Wszyscy pozostali, których staż pracy przekracza 10 lat, wliczając w to lata studiów, uzupełniającej szkoły policealnej (6 lat), średniej szkoły zawodowej (5 lat) i liceum ogólnokształcącego (4 lata) posiadają maksymalną ilość dni urlopowych, czyli 26 dni roboczych.

Kodeks pracy przewiduje również szereg dodatkowych dni urlopowych respektowanych u wszystkich tych pracowników, którzy stanowią grupę uprzywilejowaną. Do takiej społeczności wliczają się:

  • nauczyciele – 35 dni urlopowych, dla wszystkich tych, którzy są zatrudnieni w placówkach, w których nie ma przewidzianych ferii szkolnych.
  • kombatanci – dodatkowo 10 dni urlopu dla wszystkich tych, którzy nadal pracują.
  • osoby niepełnosprawne – dodatkowe 10 dni urlopu, jeśli dana osoba ma zdiagnozowaną niepełnosprawność umysłową w stopniu znacznym i średnim.
  • sędziowie oraz prokuratorzy– urlop dodatkowy w postaci dodatkowych 6 lub 12 dni roboczych w zależności od ilości przepracowanych lat.
  • pracownicy socjalni – dodatkowe 10 dni roboczych co dwa lata dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej lub w centrach pomocy rodzinie, którzy mają przynajmniej 5 letni staż pracy.
  • inwalidzi wojenni – posiadają urlop w postaci dodatkowych 10 dni roboczych.

Co roku, rzesza pracujących Polaków musi odpowiedzieć sobie na pytanie, ile tak naprawdę dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy im przysługuje. Czy Ty już wiesz, na ile wolnych dni możesz przygotować się w przyszłym roku?