Skip to main content

Wszystko o tłumaczu przysięgłym

Potrzebujesz dobrego tłumaczenia tekstów medycznych? W takim razie musisz skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Czym właściwie zajmuje się taka osoba i dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione w niektórych sytuacjach jest konieczne? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Tłumacz przysięgły – kim jest i na czym jego praca polega?

Tłumacz przysięgły to osoba, która przekłada teksty oraz realizuje tłumaczenia ustne z jednego języka na drugi. Osoba pełniąca taką funkcję jest osobą zaufania publicznego w wyniku charakteru pracy. W ramach zawodowych obowiązków realizuje tłumaczenia dokumentów prawniczych (tłumaczenie aktów notarialnych czy umów nabycia nieruchomości), technicznych (tłumaczenie instrukcji produktu czy dokumentacji budowlanej), medycznych (tłumaczenia tekstów medycznych np. wypisu ze szpitala) ekonomicznych (tłumaczenia bilansów zysków i strat czy sprawozdań finansowych) czy administracyjnych (tłumaczenia suplementu dyplomu kończenia studiów). To oznacza, że tłumaczenia tekstów medycznych może przeprowadzić jedynie tłumacz przysięgły. 

Oprócz powyższego zakresu tłumacz realizuje również tłumaczenia ustne. Takie tłumaczenia są wykonywane podczas przesłuchań przez organy ścigania lub odbywającej się rozprawy sądowej. 

Tłumacz przysięgły – jak skorzystać z jego usług?

Osoby takie zazwyczaj albo reprezentują siebie lub pracują w ramach biura tłumaczeń. Usługi tłumaczy przysięgłych powszechnie znajdziemy w internecie za pomocą przeglądarki. Jeśli potrzebujemy tłumacza przysięgłego posługującego się językiem rosyjskim w Warszawie, możemy wyszukać po frazach: tłumacz przysięgły Warszawa rosyjski.

Tłumacz przysięgły – obowiązki

Nad tłumaczem przysięgłym ciąży obowiązek stawiennictwa przede wszystkim przed organami sprawiedliwości, organami administracyjnymi czy chociażby urzędami. W związku z tym nie może on bez określonego powodu odmówić pojawienia się jako biegły w danej sprawie. Zwolnienie się z obowiązków musi zostać podparte zwolnieniem lekarskim wystawionym przez lekarza sądowego.