Skip to main content

Jak zostać wychowawcą w przedszkolu?

Jak rozpocząć podyplomowe studia pedagogiczne?

Podyplomowe studia pedagogiczne są dedykowane dla absolwentów wszystkich kierunków licencjackich i magisterskich. Dzięki nim absolwent będzie bogatszy o uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach, przedszkolach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Jak zostać wychowawcą w przedszkolu? – wychowanie przedszkolne studia podyplomowe

Wychowanie przedszkolne studia podyplomowe są świetnym kierunkiem dla wszystkich tych, którzy marzą o zawodzie wychowawcy w przedszkolu. Zazwyczaj studia podyplomowe na większości uczelni trwają trzy semestry. Koszt nauki szacuje się na kwotę ponad dwóch tysięcy złotych. Zajęcia odbywają się podczas zjazdów w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Absolwenci studiów podyplomowych kończąc naukę otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych.

Poznań – praca dla wychowawcy w przedszkolu

Poznań na swojej mapie miasta posiada wiele przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, które dają zatrudnienie wielu pedagogom. Liczba prywatnych placówek jest bardzo duża w porównaniu z innymi miastami.