Skip to main content

Urlop dla taty

Zazwyczaj to matka po urodzeniu dziecka zostaje na dłużej w domu. Wiadomym jest, że noworodek potrzebuje od niej ciepła i opieki, aby w łagodniejszy sposób przystosować się do otaczającego go nowego świata. Dla każdej młodej mamy pozostanie w domu te kilka tygodni po urodzeniu dziecka jest rzeczą naturalną. Co, jeśli jednak nie może pozwolić sobie na dłuższy urlop macierzyński ,a potem wychowawczy? Wówczas z odsieczą na szczęście może przyjść tata.

Tata w domu, ale na jak długo?

Każdy pracownik, który jest ojcem i ma zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, może ubiegać się, podobnie jak matka po narodzinach dziecka, o tzw. urlop tacierzyński i pozostać z noworodkiem w domu. Ten rodzaj urlopu zależy od ilości dni, jakie wykorzystała matka. W momencie, kiedy partnerka dość szybko musi zdecydować się na powrót do pracy, to właśnie tata może pozostać w domu i wykorzystać pozostałe dni na opiekę nad niemowlęciem. Taka pomoc ze strony ojca jest bardzo często kluczowa w momencie kiedy matka musi niemal od razu zmierzyć się z powrotem do zawodowych obowiązków.

Urlop ojcowski – co to takiego

W odróżnieniu od wyżej prezentowanego urlopu tacierzyńskiego, ojcowski przysługuje wszystkim ojcom niezależnie od tego, czy matka skorzystała ze swojego urlopu macierzyńskiego, czy też nie. Dzięki temu, że wspomniany urlop udziela się na wniosek na czas dwóch tygodni, daje on możliwość na pozostanie w domu zarówno matki, jak i ojca, z gwarancją późniejszego powrotu obojga rodziców na pełnione wcześniej stanowiska.

W czasach kiedy za karierą zawodową zaczynają rozglądać się już nie tylko mężczyźni, a coraz bardziej przedsiębiorcze stają się kobiety, okazuje się, że równouprawnienie zaczyna przechodzić na inne obszary naszego życia, także te rodzinne. Możliwość korzystania z przywilejów oraz współpomocy ojców i matek podczas zajmowania się domem i wychowania dzieci okazuje się być kluczowa i często niezbędna przy planach zakładania rodziny.

Ilość dni urlopowych a staż pracy

Jesteś nowym pracownikiem, pracujesz już ponad rok na umowę o pracę, a może masz umowę na czas nieokreślony, ale wciąż nie wiesz ile dni urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje? Zostań z nami i dowiedz się tego, na jak długie wakacje możesz pozwolić sobie już w przyszłym roku.

Według kodeksu pracy, wszystkim tym, którzy są zatrudnieni od mniej niż 10 lat przysługuje prawo do 20 dni urlopowych w roku. Jednak samo zatrudnienie tutaj rozumie się nie tylko przez fizyczną pracę w pełnym wymiarze godzin w jednej placówce. W liczbę lat pracy wlicza się także okres nauki, w tym skończone studia, które dają nam aż 8 lat do staży pracy, czas, w którym dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, a także m.in. pobierała urlop bezpłatny, pełniła służbę wojskową, a nawet służbę policyjną.

Wszyscy pozostali, których staż pracy przekracza 10 lat, wliczając w to lata studiów, uzupełniającej szkoły policealnej (6 lat), średniej szkoły zawodowej (5 lat) i liceum ogólnokształcącego (4 lata) posiadają maksymalną ilość dni urlopowych, czyli 26 dni roboczych.

Kodeks pracy przewiduje również szereg dodatkowych dni urlopowych respektowanych u wszystkich tych pracowników, którzy stanowią grupę uprzywilejowaną. Do takiej społeczności wliczają się:

  • nauczyciele – 35 dni urlopowych, dla wszystkich tych, którzy są zatrudnieni w placówkach, w których nie ma przewidzianych ferii szkolnych.
  • kombatanci – dodatkowo 10 dni urlopu dla wszystkich tych, którzy nadal pracują.
  • osoby niepełnosprawne – dodatkowe 10 dni urlopu, jeśli dana osoba ma zdiagnozowaną niepełnosprawność umysłową w stopniu znacznym i średnim.
  • sędziowie oraz prokuratorzy– urlop dodatkowy w postaci dodatkowych 6 lub 12 dni roboczych w zależności od ilości przepracowanych lat.
  • pracownicy socjalni – dodatkowe 10 dni roboczych co dwa lata dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej lub w centrach pomocy rodzinie, którzy mają przynajmniej 5 letni staż pracy.
  • inwalidzi wojenni – posiadają urlop w postaci dodatkowych 10 dni roboczych.

Co roku, rzesza pracujących Polaków musi odpowiedzieć sobie na pytanie, ile tak naprawdę dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy im przysługuje. Czy Ty już wiesz, na ile wolnych dni możesz przygotować się w przyszłym roku?