Skip to main content

Opiekunka osób starszych w Niemczech: na czym polega jej praca?

Obecnie wiele osób decyduje się na zagraniczny wyjazd, którego głównym celem nie są wakacje, a praca. Największą popularnością wśród zawodów oferowanych nam za zachodnią granicą, cieszy się praca opiekunki w Niemczech. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z tego typu oferty pracy, mogą liczyć na stosunkowo wysokie zarobki oraz zapewniony przez pracodawcę nocleg, choć to tylko jedne z nielicznych atutów pracy jako opiekunka osób starszych w Niemczech. 

Zakres codziennych obowiązków opiekunki 

Zanim jednak powiemy więcej o zaletach pracy za granicą, powiemy nieco więcej na temat codziennych zadań, które należą do podstawowych obowiązków każdej z opiekunek. Praca opiekunki w Niemczech jak sama nazwa wskazuje, polega przede wszystkim na opiece nad osobą starszą, która w wielu przypadkach może być osobą schorowaną czy samotną. Każdego dnia opiekunka będzie odpowiadać za przygotowanie posiłków dla podopiecznego, podaniu leków oraz dbaniu o stan gospodarstwa domowego, w którym na co dzień przebywać będzie zarówno osoba starsza, jak i ona sama. Opiekunka osób starszych musi zapewnić swojemu podopiecznemu odpowiednią ilość zadań, które oczywiście należy odpowiednio dopasować do możliwości fizycznych oraz chęci osoby starszej. Mowa tu o czynnościach takich jak np. wspólny spacer lub to, co podopieczny lubi i może robić w wolnym czasie. Warto jednak pamiętać, że w większości przypadków osoby starsze poszukują osoby, która zapewni im towarzystwo i wsparcie w codziennych, prostych pracach domowych. 

Praca opiekunki w Niemczech nie polega jednak na leczeniu podopiecznego oraz wykonywaniu czynności takich jak opatrywanie otwartych ran czy podawanie insuliny. W przypadku, gdy podopieczny wymaga opieki specjalistycznej, korzysta się z pomocy pielęgniarki oraz lekarza, którzy pojawiają się w domu osoby starszej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. 

Zalety pracy jako opiekunka osób starszych w Niemczech 

Największą zaletą jest oczywiście aspekt finansowy. Według ogólnodostępnych informacji, opiekunki osób starszych w Niemczech mogą zarobić od sześciu do ośmiu tysięcy złotych w ciągu jednego miesiąca. Kwota ta jest wystarczająca, aby zapewnić sobie spokojne życie po powrocie do kraju, a podczas pobytu za granicą wesprzeć finansowo rodzinę, która została w Polsce. Wiele osób uważa również, że bardzo dużą zaletą jest możliwość nauki języka niemieckiego, co może być pomocne podczas poszukiwań pracy po powrocie do kraju. 

Procedury związane z delegowaniem pracownika do pracy we Francji

Francja jest drugim w Unii Europejskiej krajem, który przyjmuje najwięcej pracowników oddelegowanych z różnych krajów europejskich. Będąc na podium, oferuje korzystne warunki zatrudnienia oraz życia. Wzrost zainteresowania pracą na terytorium Francji spowodowała, że proces zatrudnienia jest poddawany coraz większym kontrolą. Warto wiedzieć, jak odpowiednio przygotować się do wysłania pracowników do Francji oraz gdzie szukać ewentualnej pomocy.

Odpowiednie przygotowanie przed oddelegowaniem pracownika

Wysyłając pracownika z Polski do pracy we Francji trzeba upewnić się, że spełnia się jako pracodawca wszelkie wymogi. Przede wszystkim musi on prowadzić regularną działalność w kraju, z którego deleguje on osoby do pracy zagranicą. Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą być objęci umową, która trwa przez cały okres pobytu w ramach delegacji we Francji. Przed oddelegowaniem pracownika, należy zarejestrować delegację podwładnych francuskiej inspekcji pracy. Dokonuje się tego online poprzez stronę www.sipsi.travail.gouv.fr.

Dodatkowe formalności po przyjeździe do kraju

Należy również pamiętać o dopełnieniu formalności przez pracownika, który przyjeżdża do Francji na pobyt dłuższy niż trzy miesiące. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy jest on zobowiązany do tego, aby wybrać się do odpowiedniej Prefektury wraz z prośbą o wydanie karty pobytu. Jej pełna nazwa brzmi „CE – salarié de prestataire de service communautaire”. Jeśli natomiast pracownicy oddelegowani do pracy we Francji pozostają na okres krótszy niż trzy miesiące, nie jest on zobligowany do dopełnienia dodatkowych formalności.

Przykłady łamania prawa pracy we Francji

Nieznajomość prawa pracy oraz podstawowych zasad zatrudnienia wiąże się z tym, że pracodawcy często je łamią i tym samym nakładane są na nich odpowiednie sankcje. Najczęściej naruszane są kwestie:

  • Minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę
  • Dziennego oraz tygodniowego godzinowego wymiaru pracy
  • Dziennych i tygodniowych okresów wypoczynku pracowników
  • Zaniedbania przygotowywania oraz przechowywania dokumentacji, a także brak podjęcia jakichkolwiek kroków, aby przetłumaczyć ją na język francuski w razie takowej prośby od Inspekcji Pracy
  • Niezapewnienie godziwych warunków pracy oraz zakwaterowania, które naruszają godność ludzką.

Maksymalną karą za złamanie prawa pracy we Francji jest zapłata 10 000 euro za każdego oddelegowanego pracownika. Aby uniknąć wszelkich naruszeń oraz sankcji, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który dobrze zna prawo pracy zarówno polskie, jak i francuskie. Dzięki profesjonalnym usługom prawniczym unikniemy niepotrzebnych opłat oraz zapewnimy jak najwyższy poziom zatrudnienia delegowanych pracowników.

Francuskie prawo pracy – co warto wiedzieć, zanim wyjedziesz?

Wielkimi krokami zbliża się lato, a tym samym okres zawirowań na rynku pracy. Maturzyści i studenci, którzy kończą edukację lub robią sobie kilkumiesięczną przerwę od nauki, szukają swojego miejsca i sposobu na życie.

Chcąc zarobić niemałe pieniądze, a jednocześnie maksymalnie wykorzystać ostatnie lata beztroskiego życia, znaczna część młodzieży decyduje się szukać szczęścia poza granicami kraju. Jedną z najpopularniejszych destynacji przyciągających uwagę młodych ludzi (i nie tylko młodych) jest Francja. Czy warto właśnie tam podjąć pracę? Jakie możliwości stwarza francuskie prawo pracy?
Sprawdź!

Czy warto pracować we Francji?

Praca za granicą otwiera przed młodymi, chcącymi rozwijać się ludźmi wiele drzwi. Do najbardziej cennych zalet podjęcia pracy poza ojczyzną jest możliwość szlifowania języka. Gdzie, jeśli nie w pracy, lepiej nauczysz się władać praktycznymi zwrotami używanymi w mowie potocznej? Ponadto, kilkumiesięczny czy nawet kilkuletni pobyt w obcym kraju uczy tolerancji i poszerza horyzonty. Żyjąc w wielokulturowym, nowoczesnym państwie, możesz obcować z ludźmi o odmiennych poglądach i wartościach, kształtując jednocześnie swój charakter i ucząc się otwartości na to, co inne. Ponadto, pracując w tak barwnym kraju, jakim bez wątpienia jest ojczyzna Stendhala i Balzaca, możesz zwiedzić piękne zakątki i przyjrzeć się z bliska miejscom, które do tej pory znałeś jedynie z książek do historii.

Wbrew pozorom, podjęcie pracy na obcym gruncie nie musi być skomplikowane ze względów formalnych. Dzięki otwartym granicom i postępowi francuskie prawo pracy stwarza ogromne możliwości do godnego zarobku również obcokrajowcom.

Francuskie prawo pracy – podstawowe kwestie

Francuskie prawo pracy ściśle określa prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę z zagranicznym pracodawcą. We Francji obowiązuje 35-godzinny tygodniowy czas pracy. Na tamtejszym rynku pracy preferowaną umową jest ta na czas nieokreślony. Jedynie w przypadku pracy sezonowej, podczas zastępstwa czy jednorazowego charakteru świadczenia usług dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas określony. Umowa o pracę jest wiążąca tylko wtedy, kiedy jest sformułowana w języku francuskim (obcokrajowiec powinien zadbać o to, aby otrzymać kopię w rodzimym języku). Wszystkie regulacje określone są szczegółowo w akcie Code du travail (czyli kodeksie pracy). Wysokość minimalnej pensji regularnie się zmienia. We Francji, podobnie jak w Polsce, działają agencje pracy tymczasowej (ETT, czyli Entreprise de Travail Temporaire).

Nie jesteś sam!

Pamiętaj: wyjeżdżając do pracy poza granice Polski, nie jesteś zdany tylko na siebie! Osoby podejmujące pracę we Francji mogą liczyć na wsparcie konsulatów, ambasady, polskich instytucji oraz licznych firm prawniczych zatrudniających osoby mówiące po polsku.

Praca za granicą – ulubione kierunki Polaków

Emigracja ekonomiczna wydaje się wysoce popularnym rozwiązaniem, wpływającym na jakość budżetu domowego przeciętnego Polaka – osoby decydujące się na wyjazd z kraju w celach zarobkowych motywują swój wybór korzyściami finansowymi, które są oczywiste w porównaniu z płacami na polskim rynku pracy. Wobec tego od dłuższego czasu następuje wzrost emigrujących Polaków, wśród których znajdują się głównie młode i wykształcone osoby. Zawiedzione swoją sytuacją zawodową i finansową poszukują szansy na stabilizację w innych krajach.

Dokąd emigrują Polacy? – popularne wybory na pracę tymczasową

Często spotykanym rozwiązaniem, mającym na celu podreperowanie codziennego budżetu jest wyjazd zagraniczny na określony okres – praca sezonowa skupia wielu zainteresowanych, gdyż stanowi sposób na zyskanie dodatkowego i niejednokrotnie wysoce korzystnego wpływu pieniężnego. Polacy decydują się na pracę przy zbiorach owoców sezonowych w różnych krajach – częstym wyborem okazuje się Hiszpania, gdzie Polacy znajdują zatrudnienie przy zbiorach truskawek. W Holandii również łatwo jest znaleźć pracę na plantacjach kwiatów oraz owoców. Rynek otwarty na polskich emigrantów posiadają również Niemcy i Włochy. Opłacalny okazuje się także wyjazd na owocowe zbiory do Francji oraz Szwecji. Decyzja o kierunku emigracji sezonowej dyktowana jest zazwyczaj okresem zbiorów, a każdy kraj cechuje się odmiennymi terminami grupowego zatrudniania przyjezdnych.

Zarobkowe wyjazdy na stałe – masowe emigracje z Polski

Osoby niezadowolone ze swojej sytuacji zawodowej i finansowej, nie mogące znaleźć zatrudnienia w kraju lub mało zarabiające w wykonywanej pracy często decydują się na wyjazd za granicę. Poszukiwanie swojej szansy poza krajem wiąże się z rewolucyjnymi zmianami w dotychczasowym życiu – Polacy wyjeżdżają w celu ustabilizowania własnych finansów.

Popularnymi kierunkami emigracji zarobkowej są Wielka Brytania, Niemcy, Belgia oraz Austria. Wśród krajów nie będących w Unii Europejskiej popularnością dominuje Norwegia.