Skip to main content

Czy każdemu potrzebne jest prawo jazdy?

Bez prawa jazdy w zasadzie trudno jest sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić normalne funkcjonowanie, chociażby przestrzeni osobistej. Zauważmy, że wszędzie przecież będziemy jechać samochodem nawet wtedy, gdy w zasadzie nie mamy takiej potrzeby. Szczególnie jednak mogą się takie uprawnienia przydać, jeżeli będziemy prowadzić własny biznes transportowy, czy też chcemy się zatrudnić w jakiejś firmie właśnie na stanowisku kierowcy. W takich okolicznościach po prostu może być nam niezbędne prawo jazdy C+E. Na szczęście można je zrobić od ręki. Warto przy okazji zauważyć, że transport drogowy będzie się rozwijać niezwykle dynamicznie i jest to segment gospodarki, który będzie najważniejszy bez względu na to, o jaki kraj lub region będzie chodzić. Dlatego zapotrzebowanie na kierowców zawodowych wzrasta i wzrastać w najbliższych latach będzie. Produkty muszą być dowożone przecież w najróżniejsze miejsca bez żadnych ograniczeń. Dotyczy to szczególnie Unii Europejskiej, choć wielu kierowców będzie też podróżować do Ukrainy lub na Białoruś, czy też może do Rosji.

Czy każdy może prowadzić duży pojazd?

Oczywiście, zanim zdecydujemy się na zmianę zawodu i będziemy chcieli prowadzić duże samochody, musimy przejść odpowiednie badania lekarskie. Jeżeli chodzi o prawo jazdy C+E, to w zasadzie nie ma jakichś większych przeciwwskazań zdrowotnych. Oczywiście zawsze będzie nas przed rozpoczęciem kursu badać lekarz no i musi być odbyta rozmowa z psychologiem. Tego typu prawo jazdy będzie nas uprawniać do prowadzenia samochodów, które mają masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, ale trzeba wyłączyć z tej kategorii autobusy. Jest zresztą bardzo duże zainteresowanie tego typu kursami i kursantów będzie przybywać na terenie całego kraju. Są tutaj jednak trochę inne ograniczenia, aniżeli w przypadku prawa jazdy. Aby prowadzić ciężarówki, musimy mieć ukończone 21 lat. Wyjątkiem będą sytuacje, jeżeli chodzi o żołnierzy, którzy muszą kierować pojazdami sił zbrojnych. Wtedy taka osoba może mieć ukończone 18 lat i starać się o uzyskanie uprawnień.