Skip to main content

Czy można mieć ubezpieczenie zdrowotne bez pracy? Wyjaśniamy!

Ubezpieczenie zdrowotne bez pracy to temat, który zapewne frapuje pewną grupę osób. Pracując przez wiele lat często nie wiemy, jak będzie wyglądać nasza sytuacja na bezrobociu. Warto jednak zaznaczyć, że są przygotowane odpowiednie rozwiązania dla obywateli, którzy nie mając pracy chcą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Aby otrzymać świadczenie, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Jakie są to warunki? O tym w dalszej części publikacji!

Jak wygląda aktualna sytuacja osób bez pracy?

Dla osób chcących uzyskać ubezpieczenie zdrowotne bez pracy są przygotowane dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest rejestracja w NFZ i możliwość dobrowolnego skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego właśnie z Państwowego Funduszu Zdrowia. Jest to najłatwiejsze rozwiązanie, które daje nam dużą dowolność w zakresie uzyskiwania świadczeń. Należy jednak pamiętać, że te, o ile są darmowe, nie są szybkie do uzyskania. Jeśli więc potrzebujemy pilnej pomocy, pozostaje nam drugi wariant.

Drugim wariantem jest oczywiście skorzystanie z indywidualnej polisy zdrowotnej. Jest to oczywiście rozwiązanie komercyjne, które nakłada na nas nie małe koszty w skali miesięcznej. Jeśli jednak chorujemy przewlekle, warto jest się zastanowić nad tego typu rozwiązaniem, ponieważ dostęp do specjalistów będzie zdecydowanie szybszy niż w wypadku NFZ.

Warto przy tym wszystkim dodać, iż NFZ działa również dla osób pracujących na umowie o dzieło. Jeśli więc chcemy zając się wolnym zawodem, który chcemy realizować na własnych warunkach z naszymi klientami, wtedy jak najbardziej możemy zgłosić się do NFZ po odpowiednie świadczenia. 

Chcąc ubezpieczyć się w NFZ nie mając pracy, wystarczy wypełnić specjalny wniosek, który można pobrać także i na stronie NFZ. Musimy oczywiście wcześniej udać się do urzędu pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej. Potwierdzi to naszą aktualną sytuację i pozwoli dołączyć niezbędną dokumentację do naszego wniosku. Pamiętajmy jednak o tym, aby rozpocząć swoją przygodę od urzędu pracy, ponieważ status osoby bezrobotnej musimy uzyskać w pierwszym momencie.

Co oznacza status: bezrobotny i kto może go mieć?

Wydawałoby się, że każdy człowiek dorosły, który nie kontynuuje nauki – jest bezrobotny. Oczywiście, tak potocznie określa się ludzi nieposiadających zatrudnienia. Czy jednak na pewno powinniśmy zwracać się do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i aktualnie nie pracują mianem bezrobotnego? Kto może zatem posługiwać się tym statusem i co on dokładnie oznacza?

Obecnie przepisy jasno regulują prawo do posiadania zasiłku dla bezrobotnych, a status bezrobotnego może trafić zarówno do wszystkich obywateli Polski, jak również do cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w kraju lub stali się uchodźcami. Aby go jednak otrzymać, nie wystarczy nie mieć żadnego zatrudnienia. Każdy bezrobotny bowiem musi spełnić kilka bardzo istotnych wytycznych.

Na elementy, umożliwiające ubieganie się o zasiłek, wpływa:

  • wiek, a więc każdy bezrobotny musi mieć ukończone 18 lat, ale nie może posiadać więcej niż 60 lat dla kobiety i 65 dla mężczyzn,
  • brak posiadania własnej nieruchomości rolnej o powierzchni ponad 2 ha,
  • brak nabytych praw, m.in. do emerytury albo renty socjalnej i rodzinnej,
  • brak aktualnego zatrudnienia w innej placówce,
  • brak posiadania własnej działalności gospodarczej,
  • brak tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • niepobieranie stałego zasiłku, przyznanego na podstawie przepisów o pomocy społecznej, dodatku do zasiłku rodzinnego, czy świadczenia pielęgnacyjnego.

Tak więc wszyscy niezatrudnieni, którzy są pełnoletni i nie posiadają dodatkowych wyżej wymienionych przywilejów oraz określonych dochodów, mogą ubiegać się o status bezrobotnego i zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy lub skorzystać z rejestracji elektronicznej na portalu praca.gov.pl. Dla każdego, który zakończył edukację i jest gotowy do pracy w pełnym wymiarze godzin lub jest osobą niepełnosprawną i może podjąć pracę na pół etatu, przyznawany jest status bezrobotnego. Jeśli zatem wahasz się, czy możesz wpisać się do rejestru, sprawdź swoje zdolności i prawa, by rozpocząć poszukiwania wymarzonego zatrudnienia.