Skip to main content

Zasiłek rodzinny – zbiór najważniejszych informacji

Zasiłek rodzinny to forma pomocy na dziecko, która jest uzależniona od dochodów członków rodziny. Wsparcie finansowe kształtuje się w różnych wysokościach, dlatego warto dowiedzieć się, na jakie wsparcie konkretnie można liczyć. W tym artykule podajemy, ile wynosi zasiłek rodzinny oraz na jakich warunkach jest on przyznawany. 

Kto może liczyć na zasiłek rodzinny?

Zgodnie z prawem rodzinnym zasiłek dla rodziny może skorzystać rodzina, aby pokryć częściowo koszty utrzymania dziecka. W praktyce z takiej pomocy mogą skorzystać: rodzice, jeden z rodziców, prawny opiekun, opiekun faktyczny dziecka oraz osoby, które wciąż się uczą. Jak widać, zasiłek rodzinny jest dostępny dla wielu osób. Jednak aby móc się starać o taką pomoc, trzeba wykazać odpowiedni próg dochodowy. Na zasiłek rodzinny może liczyć rodzina lub dana osoba, nie przekraczająca progu dochodowego w wysokości 674 złote. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wtedy próg dochodowy wynosi wtedy 764 złote. 

Omawiając tę kwestię, warto dodać, że przyznać zasiłek organ bierze pod uwagę zarówno dochód utracony, jak i uzyskany. Obecnie od kilku lat zasiłek wydawany jest w regularnych stawkach. W 2022 roku rodziny mogą starać się o pomoc w wysokości 95 zł (na dziecko do 5. roku życia), 124 zł (na dziecko powyżej 5. roku życia) oraz 135 zł (na dziecko powyżej 18. roku życia). Formalności bywają trudne, dlatego warto zaczerpnąć porady u specjalisty. W Polsce jest mnóstwo prawników, znających prawo rodzinne. Bydgoszcz jest przykładem miasta, gdzie występują takie kancelarie prawne.