Skip to main content

Co oznacza status: bezrobotny i kto może go mieć?

Wydawałoby się, że każdy człowiek dorosły, który nie kontynuuje nauki – jest bezrobotny. Oczywiście, tak potocznie określa się ludzi nieposiadających zatrudnienia. Czy jednak na pewno powinniśmy zwracać się do wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i aktualnie nie pracują mianem bezrobotnego? Kto może zatem posługiwać się tym statusem i co on dokładnie oznacza?

Obecnie przepisy jasno regulują prawo do posiadania zasiłku dla bezrobotnych, a status bezrobotnego może trafić zarówno do wszystkich obywateli Polski, jak również do cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w kraju lub stali się uchodźcami. Aby go jednak otrzymać, nie wystarczy nie mieć żadnego zatrudnienia. Każdy bezrobotny bowiem musi spełnić kilka bardzo istotnych wytycznych.

Na elementy, umożliwiające ubieganie się o zasiłek, wpływa:

  • wiek, a więc każdy bezrobotny musi mieć ukończone 18 lat, ale nie może posiadać więcej niż 60 lat dla kobiety i 65 dla mężczyzn,
  • brak posiadania własnej nieruchomości rolnej o powierzchni ponad 2 ha,
  • brak nabytych praw, m.in. do emerytury albo renty socjalnej i rodzinnej,
  • brak aktualnego zatrudnienia w innej placówce,
  • brak posiadania własnej działalności gospodarczej,
  • brak tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • niepobieranie stałego zasiłku, przyznanego na podstawie przepisów o pomocy społecznej, dodatku do zasiłku rodzinnego, czy świadczenia pielęgnacyjnego.

Tak więc wszyscy niezatrudnieni, którzy są pełnoletni i nie posiadają dodatkowych wyżej wymienionych przywilejów oraz określonych dochodów, mogą ubiegać się o status bezrobotnego i zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy lub skorzystać z rejestracji elektronicznej na portalu praca.gov.pl. Dla każdego, który zakończył edukację i jest gotowy do pracy w pełnym wymiarze godzin lub jest osobą niepełnosprawną i może podjąć pracę na pół etatu, przyznawany jest status bezrobotnego. Jeśli zatem wahasz się, czy możesz wpisać się do rejestru, sprawdź swoje zdolności i prawa, by rozpocząć poszukiwania wymarzonego zatrudnienia.