Skip to main content

Umowy cywilnoprawne: wady i zalety

Umowy cywilnoprawne to nic innego jak umowy o dzieło oraz zlecenie. W odrożnieniu od umowy o pracę, od tych nie są odprowadzane składki zarówno społeczne, jak i zdrowotne oraz możesz podpisać takich dokumentów nawet kilka naraz. Czym w istocie są? Umowa zlecenie jest spisywana pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą i dotyczy wykonywania pewnych czynności, po wcześniejszym dokładnym ustaleniu, czego mają dotyczyć. Umowa o dzieło natomiast posiada w sobie konkretne ustalenia dotyczące wykonania, tzw. „dzieła”, a więc posiada w pewnej części element dający się określić, w jakimś ustalonym czasie lub miejscu.

Zalety podpisywania umów cywilnoprawnych

Osoba prywatna, która decyduje się na podpisanie umowy o dzieło lub zlecenie nie jest zobligowana do wykonywania danego zlecenia w konkretnym miejscu i czasie. Osoba taka, tym samym, nie podlega przełożonemy tak samo, jak jego pracownik zastrudniony na umowę o pracę. Taka forma wykonywania pracy jest zdecydowanie wygodniejsza i daje o wiele więcej swobody w realizacji powierzonych zadań.

Wady umowy o dzieło i umowy zlecenie

Będąc wykonawcą zlecenia lub dzieła, musimy niestety liczyć się z tym, że nie będziemy posiadać niektórych praw, które przysługują regularnemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w oparciu o umowę o pracę. Będąc zleceniodawcami lub wykonującymi określone dzieło, jesteśmy pozbawieni bowiem prawa zarówno do urlopu wypoczynkowego, jak i zwolnień okolicznościowych. Osoba podpisująca umowę cywilnoprawną, co więcej, nie podlega limitowanemu czasowi wykonywania swoich zleceń i dzieła, a co za tym idzie, nie obowiązuje go żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin.

Z powyższego zestawienia jasno wynika, że zarówno umowy zlecenie, jak i te podpisywane o dzieło, posiadają szereg wad i zalet. W zależności od tego, jakie posiadasz priorytety, jaki wykonujesz zawód oraz czego oczekujesz od Twojego pracodawcy, miejsce, gdzie chciałbyś pracować, a co za tym idzie wybór określonej umowy powinien zostać bardzo dokładnie przemyślany i podjęty bez pochopnych decyzji.